Nadzorowanie budownictwa w Polsce

Większość prac budowlanych jest niezwykle złożona i składa się z wielu etapów ej realizacji. Nadzór inwestorski zajmuje się kontrolowaniem ich poprawności oraz zgodności wykonywania ich z powstałym na początku projektem.

Części nadzoru

Nadzór musi składać się z osób nie tylko rzetelnych ale również i posiadających wiedzę z zakresu budownictwa jak i ekonomii. Dzięki swojej pracy pomagają w terminowym jak i prawidłowym zrealizowaniu danego projektu.  Skupiają się na wszystkich możliwych aspektach dotyczących budowy włącznie z oddziaływaniem jej na środowisko naturalne.

Konieczna jest kontrola

Wszystkie prace wymagające kontroli wymagają również wysokiej odpowiedzialności i sumienności. Jedną z nich jest praca, jaką wykonuje nadzór inwestorski. Jest on odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie każdego z etapów budowy a co za tym idzie poprawności efektu końcowego. Dlatego też sprawdza zgodność prac nie tylko z projektem ale również z wszelkimi normami prawnymi. Wprowadza takie działania aby były jak najbardziej korzystne dla środowiska i nie wpływały na niego negatywnie. Stara się również dopilnować poprawności w ponoszonych przez firmę budowlaną kosztów oraz zapłat za wykonane zadania. Wpływa zarówno na termin jak i stopień zadowolenia z realizacji projektu.

Autor: Pierwszabudowa