Prawo pracy – jak wpływa na warunki pracy biurowej?

Pracownicy biurowi (i nie tylko) powinni zdawać sobie sprawę, że prawo pracy reguluje wiele aspektów funkcjonowania biura. Warto je poznać, żeby móc stwierdzić czy pracodawca wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec pracowników.

Jaka powinna być optymalna temperatura w biurze?

Każdy pracownik biurowy musi zdawać sobie sprawę, że pracodawca nie może samodzielnie decydować o takich kwestiach jak temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych. Nie może radykalnie jej obniżyć celem poczynienia oszczędności. Prawo pracy zakłada między innymi, ze:

– temperatura w miejscu pracy nie może stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników,
– jeżeli temperatura w biurze jest zbyt niska lub za wysoka, pracodawca zobowiązany jest zapewnić dodatkowe ogrzewanie lub chłodzenie,
– urządzenie klimatyzujące nie może powodować przeciągów ani nadmiernego wyziębienia miejsca pracy.

Co należy wiedzieć o oświetleniu biura?

Polskie prawo pracy reguluje również kwestię oświetlenia w biurze. Każdy pracodawca i pracownik powinien zdawać sobie sprawę, że:

– poziom oświetlenia stanowiska pracy nie może wpływać negatywnie na zdrowie pracownika,
– w pomieszczeniach, w których znajdują się stanowiska komputerowe należy zainstalować więcej niż jedno źródło światła,
– lampy przy komputerach powinny być prawidłowo ustawione. Światło powinno padać na klawiaturę. Musi znajdować się mniej więcej 30 centymetrów od oczu pracownika.

W jaki sposób przepisy prawne regulują ergonomię w miejscu pracy?

Kolejnym aspektem, który szczegółowo reguluje prawo pracy jest ergonomia w biurze. Jest to kwestia ważniejsza niż wielu z nas myśli. tylko praca w ergonomicznym biurze jest wydajna i pozwala pracownikom zachować zdrowie. Zgodnie z przepisami:

– minimalna przestrzeń w biurze przypadająca na jednego pracownika musi wynosić 13 metrów sześciennych, w tym co najmniej dwa metry kwadratowe wolnej podłogi,
– pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi krzesło biurowe z regulacją wysokości, odpowiednio wysokie biurko o blacie na tyle dużym, żeby wszystkie przedmioty niezbędne do pracy znajdowały się w zasięgu rąk.